Omdat deze actie zich specifiek richt op forenzen die met name in de spits reizen en werken binnen Haaglanden/Rijnland. Vanuit het ministerie krijgt de regio Beter Benutten gelden die we moeten aanwenden om reizigers in de regio te verleiden uit de spits te blijven met de auto. Daar worden wij zelf ook weer op afgerekend.