Op ga3punt0.nl staan acties van Bereikbaar Haaglanden bij elkaar, met als doel een beter bereikbare regio. Met Ga3.0 wil Bereikbaar Haaglanden werkgevers en werknemers op weg helpen om niet meer in de file te staan. Op de site worden daarom alternatieve manieren van reizen aangeboden om een keer uit te proberen. Zo kunnen we samen de verkeersdrukte verminderen.