De hoofddoelstelling van Bereikbaar Haaglanden in Beter Benutten Vervolg is:
zorgen dat de reistijden op de belangrijkste herkomst- en bestemmingsrelaties in 2015-2017 met minstens 10% verbeteren ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten. Dit vertaalt zich voor deze actie in 500 spitsmijdingen.