Nee, als u geen werkgever heeft kunt u sowieso niet deelnemen aan deze actie.
De actie richt zich op het verminderen van de filedruk binnen met name de spitsperiode. De focus ligt daarom op forenzen die tussen woon-en werkplek reizen. Die bereiken we in samenwerking met de werkgevers. Als u geen werkgever heeft kunt u dus ook niet deelnemen.