Uw werkgever dient binnen het gebied Haaglanden/Rijnland gevestigd te zijn (zie kaartjes). Uw vertrekpunt is uw vaste woonplaats die in heel Nederland kan liggen. De pas mag gebruikt worden op de route tussen huis en werkplek