Nee, als de deelnemer zich aan de voorwaarden van het pasgebruik houdt worden er geen kosten doorberekend. Bij misbruik kan de pas geblokkeerd worden en in uitzonderlijke gevallen kan onrechtmatig gebruik van het reissaldo leiden tot terugvordering van (een deel) van het reissaldo.